Технологія: Рейтинг: --

Пройти іспит Розпочати модуль
 Модуль #2: Бази даних (MySQL)

УВАГА!

1. Уроки будуть відкриватися поступово. Періодично додаватимуться нові завдання, відео та текстові матеріали. Ви вже можете приступати до виконання практичних завдань.

2. Спілкуватися з викладачем можна через чат.

  • 1.Знайомство з MySQL та phpMyAdmin. Основні поняття БД
  • 2.Зв`язки. Обмеження. Проектування структури БД
  • 3.Третя нормальна форма. Проектування структури БД
  • 4.Мова SQL. Підмножина DDL. Створення, видалення, модифікація об`єктів БД
  • 5.Мова SQL. Підмножина DML. Додавання, видалення, модифікація та вибірка даних
  • 6.Об’єднання таблиць (JOIN). Види (VIEW)
  • 7.Індекси
  • 8.Хранимі процедури (PROCEDURE)
  • 9.Тригери (TRIGGERS)
  • 10.Зв’язування БД з програмним середовищем PHP-MySQL